NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Khánh Ngọc0:2Trần Quyết Thắng172016/08/062016/08/26 09:55:44 PM
2Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Vũ Văn Tuyến1:1Lê Quốc Thắng102016/08/062016/08/26 09:54:35 PM
3Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Vũ Văn Tuyến1:1Lê Quốc Thắng102016/08/062016/08/26 09:53:33 PM
4Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Linh0:2Phạm Đình Huy92016/08/062016/08/26 09:52:09 PM
5Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Linh0:2Phạm Đình Huy82016/08/062016/08/26 09:50:18 PM
6Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Thăng Long0:2Trần Quang Chiến92016/08/052016/08/26 09:47:42 PM
7Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Đỗ Văn Tư1:1Nguyễn Hoàng Kiên92016/08/052016/08/26 09:46:36 PM
8Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Đỗ Văn Tư1:1Nguyễn Hoàng Kiên92016/08/052016/08/26 09:45:36 PM
9Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Lưu Khánh Thịnh0:2Đặng Quốc Hưng112016/08/052016/08/26 09:43:43 PM
10Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Minh Hưng1:1Nguyễn Thành Công302016/08/052016/08/12 04:36:59 PM
11Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Minh Hưng1:1Nguyễn Thành Công192016/08/052016/08/12 04:35:27 PM
12Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Quân2:0Tạ Đình Hùng312016/08/052016/08/12 04:31:38 PM
13Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Quân2:0Tạ Đình Hùng292016/08/052016/08/12 04:31:38 PM
14Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Phùng Quang Điệp0:2Vũ Tuấn Nghĩa292016/08/052016/08/12 04:29:41 PM
15Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc8Tạ Hưng Hải0:2Nguyễn Nhật Quang222016/07/312016/08/12 04:26:14 PM
16Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc6Nguyễn Nhật Quang0:2Phạm Quốc Hương302016/07/312016/08/12 04:24:15 PM
NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Linh0:2Phạm Đình Huy82016/08/062016/08/26 09:50:18 PM
2Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Linh0:2Phạm Đình Huy92016/08/062016/08/26 09:52:09 PM
3Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Vũ Văn Tuyến1:1Lê Quốc Thắng102016/08/062016/08/26 09:53:33 PM
4Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Vũ Văn Tuyến1:1Lê Quốc Thắng102016/08/062016/08/26 09:54:35 PM
5Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Khánh Ngọc0:2Trần Quyết Thắng172016/08/062016/08/26 09:55:44 PM
6Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Phùng Quang Điệp0:2Vũ Tuấn Nghĩa292016/08/052016/08/12 04:29:41 PM
7Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Quân2:0Tạ Đình Hùng312016/08/052016/08/12 04:31:38 PM
8Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Anh Quân2:0Tạ Đình Hùng292016/08/052016/08/12 04:31:38 PM
9Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Minh Hưng1:1Nguyễn Thành Công192016/08/052016/08/12 04:35:27 PM
10Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Minh Hưng1:1Nguyễn Thành Công302016/08/052016/08/12 04:36:59 PM
11Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Lưu Khánh Thịnh0:2Đặng Quốc Hưng112016/08/052016/08/26 09:43:43 PM
12Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Đỗ Văn Tư1:1Nguyễn Hoàng Kiên92016/08/052016/08/26 09:45:36 PM
13Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Đỗ Văn Tư1:1Nguyễn Hoàng Kiên92016/08/052016/08/26 09:46:36 PM
14Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 20161Nguyễn Thăng Long0:2Trần Quang Chiến92016/08/052016/08/26 09:47:42 PM
15Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc11Trần Anh Dũng2:0Phạm Đức Hùng272016/07/312016/08/12 04:03:58 PM
16Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc11Doãn Tiến Lâm0:2La Vũ Phong262016/07/312016/08/12 04:06:09 PM
NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1Kỳ vương PTSC 20141Hà Văn Tiến2:0Nguyễn Hoàng Lâm10202014/04/092015/02/10 11:14:27 PM
2Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 74Trang Hoành Minh1:1Hoàng Học Khiêm9072015/05/202015/05/21 04:54:23 AM
3Giải vô địch các Clb toàn quốc lần thứ nhất - Cup TLKD 20155Lại Lý Huynh1:1Vũ Hữu Cường7822015/03/212015/03/22 02:17:24 AM
4Ngôi Sao Quốc Tế "The Reed Hotel Cup"9Trềnh A Sáng2:0Phạm Quốc Hương7672015/12/192015/12/29 09:29:15 PM
5Kỳ Vương Tài Tử 20159Phí Mạnh Cường0:2Chu Tuấn Hải7392015/01/272015/01/29 06:49:29 PM
6Kỳ Vương Tài Tử 20151Nguyễn Trường Sơn0:2Chu Tuấn Hải7202015/01/062015/02/04 03:51:54 PM
7Đấu giao hữu Phạm Quốc Hương - Nguyễn Anh Quân2Phạm Quốc Hương2:0Nguyễn Anh Quân6902015/02/162015/02/17 01:26:29 PM
8Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 76Vương Thiên Nhất2:0Tôn Dật Dương6882015/05/212015/05/22 08:30:56 AM
9Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 20158Nguyễn Minh Nhật Quang0:2Lại Lý Huynh6852015/05/032015/05/09 05:29:34 AM
10Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20153Phạm Quốc Hương2:0Trần Thái Bình6822015/02/252015/02/28 09:18:26 PM
11Kỳ Vương Tài Tử 20152Nguyễn Tường Long0:2Nguyễn Hưng Hải6802015/01/082015/01/29 04:20:51 PM
12Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 20158Lại Lý Huynh2:0Nguyễn Minh Nhật Quang6552015/05/022015/05/04 06:14:14 AM
13Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20155Lê Linh Ngọc0:2Vũ Hữu Cường6532015/03/272015/03/03 12:09:27 PM
14Vô địch cá nhân nam Trung Quốc 2014 - Nhóm A7Hứa Ngân Xuyên2:0Nhiếp Thiết Văn6462014/10/312015/02/22 01:51:30 AM
15Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20154Phạm Quốc Hương0:2Vũ Hữu Cường6342015/03/252015/03/01 12:01:29 AM
16Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20154Vũ Hữu Cường2:0Phùng Quang Điệp6182015/03/262015/03/03 12:16:45 PM
NoNgày bắt đầuNgày kết thúcSự kiện / Giải đấuVòngTổng giải thưởng
12016/07/022016/12/01Cúp Bạc Giải vô địch đồng đội miền Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 201670
22016/05/282016/11/26"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 2016180
32016/08/052016/08/10Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 201650
42016/07/302016/07/31Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc110
52016/05/142016/05/26Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2016110
62016/02/122016/02/16Chùa Vua xuân Bính Thân 201660
72015/07/112016/01/17Trạng Cờ Đất Việt 20151030
82015/08/082015/12/26Cúp Vàng - Giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc - Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2015120
92015/12/152015/12/20Ngôi Sao Quốc Tế "The Reed Hotel Cup"110
102015/12/082015/12/18Tôn Hồ Bôi - Toàn quốc tượng kỳ thanh niên tinh anh tái 2015110
112015/12/012015/12/10Bích Quế Viên Bôi - 2015130
122015/11/202015/11/30Giải vô địch Cờ Tướng cá nhân Trung Quốc 2015150
132015/05/312015/11/01Cúp Bạc - Giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc - Cup Thăng Long Kỳ Đạo 20152550
142015/10/172015/10/18Giải cờ tướng Ninh Bình Open 2015100
152015/10/022015/10/09GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 201590
162015/09/052015/09/13Giải A2 2015 - Vô địch Cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 201590
172015/07/312015/08/01Chu Trang Bôi lần thứ 5 - 2015 !!!30
182015/06/192015/06/21Giải các đấu thủ mạnh TP HCM mở rộng tranh cúp Trường Tín lần thứ I năm 201560
192015/05/192015/05/22Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 760
202015/04/282015/05/03Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015870,000,000
212015/03/202015/03/22Giải vô địch các Clb toàn quốc lần thứ nhất - Cup TLKD 201550
222010/12/012015/03/10Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo2000
232015/02/242015/02/27Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 201550
242015/02/222015/02/26Trương Thuy Đồ Bát Tiên Bôi 2015110
252015/02/162015/02/16Đấu giao hữu Phạm Quốc Hương - Nguyễn Anh Quân22,000,000