NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Hứa Ngân Xuyên1:1Liễu Đại Hoa582016/08/062016/11/21 03:12:41 AM
2"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Kim Ba0:2Triệu Kim Thành412016/08/062016/11/21 03:11:09 AM
3"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Lý Bỉnh Hiền2:0Trình Long412016/08/062016/11/21 03:09:54 AM
4"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Quách Phượng Đạt0:2Đậu Siêu442016/08/062016/11/21 03:08:11 AM
5"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Tưởng Xuyên2:0Trương Bân462016/08/062016/11/21 03:06:37 AM
6"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Tưởng Phượng Sơn2:0Hà Văn Triết432016/08/062016/11/21 03:05:08 AM
7"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 201611Lại Lý Huynh1:1Triệu Điện Vũ442016/08/062016/11/21 03:03:40 AM
8Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Trang Hoành Minh1:1Lý Cẩm Hoan1382016/09/072016/09/15 04:55:21 PM
9Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Quách Thắng Văn2:0Phí Mạnh Cường1552016/09/072016/09/15 04:53:14 PM
10Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Trần Văn Ninh2:0Cố Ức Khánh1462016/09/072016/09/15 04:52:23 PM
11Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Tôn Thất Nhật Tân2:0Nguyễn Hoàng Yến1372016/09/072016/09/15 04:50:32 PM
12Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Nguyễn Minh Nhật Quang1:1Đàm Vĩ Luân1202016/09/072016/09/15 04:49:42 PM
13Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Diệp Khai Nguyên0:2Tào Nham Lỗi1612016/09/072016/09/15 04:48:32 PM
14Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Tiết Hàm Đệ1:1Trần Trung Kiên1222016/09/072016/09/15 04:47:31 PM
15Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Lại Lý Huynh2:0Nguyễn Minh Nhật Quang1602016/09/072016/09/15 04:46:43 PM
16Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Đàm Vĩ Luân2:0Quách Thắng Văn1262016/09/072016/09/15 04:45:37 PM
NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Diệp Khai Nguyên0:2Tào Nham Lỗi1612016/09/072016/09/15 04:48:32 PM
2Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Nguyễn Minh Nhật Quang1:1Đàm Vĩ Luân1202016/09/072016/09/15 04:49:42 PM
3Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Tôn Thất Nhật Tân2:0Nguyễn Hoàng Yến1372016/09/072016/09/15 04:50:32 PM
4Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Trần Văn Ninh2:0Cố Ức Khánh1462016/09/072016/09/15 04:52:23 PM
5Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Quách Thắng Văn2:0Phí Mạnh Cường1552016/09/072016/09/15 04:53:14 PM
6Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài6Trang Hoành Minh1:1Lý Cẩm Hoan1382016/09/072016/09/15 04:55:21 PM
7Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Nguyễn Hoàng Yến1:1Hứa Chính Hào1292016/09/072016/09/11 05:32:31 PM
8Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Lý Cẩm Hoan0:2Thái An Tước1312016/09/072016/09/15 04:36:47 PM
9Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Đặng Vĩ Văn1:1Ngô Tông Hàn1212016/09/072016/09/15 04:39:20 PM
10Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Trương Hữu Vi0:2Trầm Nghị Hào1272016/09/072016/09/15 04:41:24 PM
11Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Mâu Hải Cần1:1Tôn Thất Nhật Tân1192016/09/072016/09/15 04:42:37 PM
12Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Thái Vĩ Hằng0:2Trần Văn Ninh1422016/09/072016/09/15 04:43:45 PM
13Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Đàm Vĩ Luân2:0Quách Thắng Văn1262016/09/072016/09/15 04:45:37 PM
14Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Lại Lý Huynh2:0Nguyễn Minh Nhật Quang1602016/09/072016/09/15 04:46:43 PM
15Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài5Tiết Hàm Đệ1:1Trần Trung Kiên1222016/09/072016/09/15 04:47:31 PM
16Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài4Ông Đức Cường0:2Lại Lý Huynh1382016/09/062016/09/11 05:25:07 PM
NoSự kiện / Giải đấuVòngKết quảLượt xemNgày đấuCập nhật
1Kỳ vương PTSC 20141Hà Văn Tiến2:0Nguyễn Hoàng Lâm11502014/04/092015/02/10 11:14:27 PM
2Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 74Trang Hoành Minh1:1Hoàng Học Khiêm10282015/05/202015/05/21 04:54:23 AM
3Giải vô địch các Clb toàn quốc lần thứ nhất - Cup TLKD 20155Lại Lý Huynh1:1Vũ Hữu Cường9062015/03/212015/03/22 02:17:24 AM
4Ngôi Sao Quốc Tế "The Reed Hotel Cup"9Trềnh A Sáng2:0Phạm Quốc Hương8992015/12/192015/12/29 09:29:15 PM
5Kỳ Vương Tài Tử 20159Phí Mạnh Cường0:2Chu Tuấn Hải8792015/01/272015/01/29 06:49:29 PM
6Kỳ Vương Tài Tử 20151Nguyễn Trường Sơn0:2Chu Tuấn Hải8692015/01/062015/02/04 03:51:54 PM
7Kỳ Vương Tài Tử 20152Nguyễn Tường Long0:2Nguyễn Hưng Hải8242015/01/082015/01/29 04:20:51 PM
8Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 76Vương Thiên Nhất2:0Tôn Dật Dương8142015/05/212015/05/22 08:30:56 AM
9Đấu giao hữu Phạm Quốc Hương - Nguyễn Anh Quân2Phạm Quốc Hương2:0Nguyễn Anh Quân8102015/02/162015/02/17 01:26:29 PM
10Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20153Phạm Quốc Hương2:0Trần Thái Bình8052015/02/252015/02/28 09:18:26 PM
11Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 20158Nguyễn Minh Nhật Quang0:2Lại Lý Huynh8032015/05/032015/05/09 05:29:34 AM
12Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 20158Lại Lý Huynh2:0Nguyễn Minh Nhật Quang7752015/05/022015/05/04 06:14:14 AM
13Vô địch cá nhân nam Trung Quốc 2014 - Nhóm A7Hứa Ngân Xuyên2:0Nhiếp Thiết Văn7682014/10/312015/02/22 01:51:30 AM
14Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20155Lê Linh Ngọc0:2Vũ Hữu Cường7622015/03/272015/03/03 12:09:27 PM
15Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20154Phạm Quốc Hương0:2Vũ Hữu Cường7462015/03/252015/03/01 12:01:29 AM
16Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 20154Vũ Hữu Cường2:0Phùng Quang Điệp7412015/03/262015/03/03 12:16:45 PM
NoNgày bắt đầuNgày kết thúcSự kiện / Giải đấuVòngTổng giải thưởng
12016/07/022016/12/01Cúp Bạc Giải vô địch đồng đội miền Bắc - Cúp Thăng Long Kỳ Đạo 201670
22016/05/282016/11/26"Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp cấp liên tái 2016180
32016/09/052016/09/09Giải cờ tướng Dương Quan Lân Bôi lần thứ 7 - 2016 Bảng nước ngoài90
42016/08/052016/08/10Vòng chung kết khu vực phía Bắc Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 201650
52016/07/302016/07/31Vòng loại Trạng Cờ Đất Việt - Cúp Xi Măng Long Sơn 2016 khu vực phía Bắc110
62016/05/142016/05/26Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2016110
72016/02/122016/02/16Chùa Vua xuân Bính Thân 201660
82015/07/112016/01/17Trạng Cờ Đất Việt 20151030
92015/08/082015/12/26Cúp Vàng - Giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc - Cup Thăng Long Kỳ Đạo 2015120
102015/12/152015/12/20Ngôi Sao Quốc Tế "The Reed Hotel Cup"110
112015/12/082015/12/18Tôn Hồ Bôi - Toàn quốc tượng kỳ thanh niên tinh anh tái 2015110
122015/12/012015/12/10Bích Quế Viên Bôi - 2015130
132015/11/202015/11/30Giải vô địch Cờ Tướng cá nhân Trung Quốc 2015150
142015/05/312015/11/01Cúp Bạc - Giải vô địch đồng đội các clb khu vực phía Bắc - Cup Thăng Long Kỳ Đạo 20152550
152015/10/172015/10/18Giải cờ tướng Ninh Bình Open 2015100
162015/10/022015/10/09GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG ĐẤU THỦ MẠNH TOÀN QUỐC NĂM 201590
172015/09/052015/09/13Giải A2 2015 - Vô địch Cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 201590
182015/07/312015/08/01Chu Trang Bôi lần thứ 5 - 2015 !!!30
192015/06/192015/06/21Giải các đấu thủ mạnh TP HCM mở rộng tranh cúp Trường Tín lần thứ I năm 201560
202015/05/192015/05/22Hoài Âm Hàn Tín Bôi - Tượng kỳ quốc tế danh nhân tái lần thứ 760
212015/04/282015/05/03Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015870,000,000
222015/03/202015/03/22Giải vô địch các Clb toàn quốc lần thứ nhất - Cup TLKD 201550
232010/12/012015/03/10Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo2000
242015/02/242015/02/27Giải cờ tướng lễ hội Chùa Vua Xuân Ất Mùi 201550
252015/02/222015/02/26Trương Thuy Đồ Bát Tiên Bôi 2015110